#01253

Статус: Прослеђен

Питање

15.05.2019. 15:11
На уласку у подвожњак железничке станице велика количина смећа.