#01254

Статус: Прослеђен

Питање

16.05.2019. 15:00
Не ради сијалица уличне расвете у улици Годушки пут бр. ## код куће #####.