#01259

Статус: Прослеђен

Питање

13.06.2019. 08:35
Пријавио сам проблем неуређења парцеле на адреси улица Прибојске чете бр.##, власника ##### #####, која изгледа као прашума и омета промет грађана и возила. Део пута смо ми уредили, али не можемо целу парцелу! Проблем сам пријавио преко портала Систем 48 сати Општине Прибој и дотичном је наложено да уреди своју парцелу, али је само тада то урадио и сада је опет ту нарасла прашума из које само крокодили не излазе. Постоји реална шанса да неко буде озлеђен проласком кроз тај део парцеле. Молим да надлежне службе наложе у кратком року власнику парцеле да је уреди, а пошто смо на Балкану, сматрам да је финансијско упозорење најбољи начин да се један типични Балканац наведе на ред. У прилог су слике тренутног стања. С поштовањем ##### #####.