Преглед пријава

#00809

Категорија: Одговорено

Питање

14.10.2016. 19:21
Да ли општински саобраћајни инспектор може да наложи саобраћајној полицији да контролишу паркирање испред Комерцијалне банке и Поштанске штедионице? Гомила корисника услуга поменутих установа остављају аутомобиле на коловозу, тротоару, на самим раскрсницама... Ометају пролазак и паркирање на означена паркинг места.

Одговор

19.10.2016. 07:12
Поштовани, општински саобраћајни инспектор не може да наложи саобраћајној полицији да ради свој посао, тј. да поступи по Закону о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.Гласник РС" број 41/2009), али може да ургира уколико уочи да такво паркирање постаје честа појава (што је и учињено). Очито је да  у граду не постоји довољно уређених паркиралишта. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00808

Категорија: Одговорено

Питање

14.10.2016. 19:47
Желео би да у свом стану повежем бојлер у купатилу са топловодном инсталацијом, да зими само догревам воду, пошто сам видео да то имају многе моје комшије. Каква је процедура да се то изведе?

Одговор

17.10.2016. 11:02
Такав начин прикључења је забрањен и сматра се бесправним коришћењем, што је кажњиво. У најкраћем могућем времену ћемо извршити контролу свих нелегално прикључених просторија у зградама, посебно надоградње, као и грејаче у бојлерима. Против власника станова биће поднете пријаве надлежним установама. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00807

Категорија: Одговорено

Питање

11.10.2016. 22:30
Да ли се накнада за ЕКО таксу сматра као пореска обавеза (обавеза која је прописана државним законом), или је она вид општинске таксе (која је донета општинском уредбом)?

Одговор

17.10.2016. 08:22
Поштовани, одредбама члана 87. став 1. и 2. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр.135/2004, 36/2009, 36/2009- др.закон, 43/2011 -одлука УС и 14/2016) регулисано је да:  "Јединица локалне самоуправе може, из оквира својих права и дужности, прописати накнаду за заштиту и унапређење животне средине. Накнаду из става 1. овог члана својим актом прописује скупштина јединице локалне самоуправе". Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл.лист општине Прибој бр.3/10) прописани су критеријуми, обвезници, висина и начин унапређивања животне средине на територији општине Прибој. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00806

Категорија: Одговорено

Питање

09.10.2016. 12:57
Да ли ће више бити 500 метара асфалтирано у месној заједници Горњи Рабреновац или да живимо у лажима пред изборе, а када би се обратили у општину добили би смо информацију да ће бити урађено у току ове седмице, а ту седмицу чекамо од априла месеца текуће године. Молимо Вас да нам дате повратну информацију да ли ћемо живети у лажима?

Одговор

11.10.2016. 12:06
Поштовани, 500 метара асфалта у месној заједници Горњи Рабреновац биће урађено у наредних месец дана. Радови по новом тендеру каснили су због процедуре, а отпочели су 3. октобра. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00805

Категорија: Одговорено

Питање

08.10.2016. 16:15
Зашто у Прибоју нема топлих проба, температура се спустила и до 5 степени, а у већини градова у Србији грејање је укључивано?

Одговор

11.10.2016. 14:00
Поштовани, због нестанка ел. енергије у Фап Корпорацији а.д. нису могли бити завршени радови на шамотирању озида котла за који је после израде потребно сушење које се врши при одређеним температурама у ложишту и у одређеном временском интервалу. Због наведених разлога, сушења озида је почело данас и трајаће до петка. После тога ће се стартовати са грејањем у граду. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00804

Категорија: Одговорено

Питање

08.10.2016. 16:14
У чијем је власништву Омладински парк код Фап-овог ресторана? Постоји ли могућност да се мало уреди?

Одговор

17.10.2016. 08:52
Поштовани, Омладински парк код бившег ресторана Фап, односно ##### ##### је приватно власништво као и објекти које помињемо. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00803

Категорија: Прослеђен

Питање

08.10.2016. 10:15
У Сувом пољу је обећана улична расвета пред изборе од стране руководства општине, а речено је и да су средства обезбеђена и да ће у овој години бити завршена! Година пролази, када ће бити то завршено?

#00802

Категорија: Одговорено

Питање

06.10.2016. 21:18
Да ли урбанистичким планом или било којим другим актом може да се нареди власницима надоградњи да ураде фасаде? Неке надоградње стоје већ 10 година у сивој фази споља, а унутра су усељиве! Срамота, урбанизам у Насељу више не постоји! Смеју нам се туристи када дођу у Прибој.

Одговор

10.10.2016. 09:11
Поштовани, планским актима се не може наложити поправка фасаде уколико је уговором закљученим између Скупштине станара зграде и инсвеститора дефинисана обавеза израде фасаде и завршетка грађевинских радова. Станари зграде могу судским путем тражити извршење уговорних обавеза. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00801

Категорија: Одговорено

Питање

06.10.2016. 16:01
Да ли порески обвезник који је порез на имовину физичких лица платио у децембру 2015. године цео износ, имао право на отпис камате за ту годину? Када је укинуто плаћање пореза за градско-грађевинско земљиште и за колико застарева наплата дуга за градско-грађевинско земљиште и за ЕКО таксу?

Одговор

10.10.2016. 09:18
Поштовани, порески обвезник који је платио цео износ пореза на имовину у 2015. години нема право на условни отпис камате за 2015. годину с обзиром да нема ни дуга онда нема ни камате. Не отписује се нешто што не постоји. Накнада за коришћење грађевинског земљишта се утврђивала до 31.12.2013. године. По истеку овог рока накнада се више не утврђује, али остаје обавеза да се неизмирени дуг плати. Општи рок застарелости у пореском поступку је 5 година, а апсолутни рок застарелости је 10 година. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00800

Категорија: Прослеђен

Питање

04.10.2016. 14:50
Ништа се не предузима да би се решила кишна канализација у улици Данила Јауковића ради почетка асфалтирања, почните од нечега већ једном! Како решавате проблеме осталих улица, решите и овај случај... почните!

#00799

Категорија: Одговорено

Питање

03.10.2016. 23:10
Украдени поклопци са бандера јавне расвете код поште и код семафора.

Одговор

18.10.2016. 07:23
Поштовани, дат је налог за замену поклопаца на стубовима јавне расвете. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00798

Категорија: Одговорено

Питање

30.09.2016. 22:17
Поштовани, потребна ми је информација да ли је неко у општини надлежан за надзор грађевинске инспекције, и у колико није, коме могу да се обратим јер је понашање инспекције неприхватљиво. Реч је о радовима на парцелама ####/##, ####/## које се налазе свега 300 метара испод одрона у насељу ##### у улици ##### #####. Иако је надлежни општински орган пре почетка радова навео да власник парцеле нема потребну документацију, као ни геотехнички елаборат који је по закону обавезан јер је парцела на категорисаном и активном клизишту. Извођач радова је на дан 30.09.2016. године механизацијом поткопао темеље породичне куће која се налазила изнад његове парцеле. Иако обавештени и неколико дана раније усмено, и предат захтев у писаном облику, инспектор се није појавио и радови су настављени. Молим Ваш хитан одговор јер је угрожена приватна стамбена кућа и појављује се ризик од новог клизишта. Не реаговањем надлежни ризикују још један одрон и урушавање стамбених објеката око наведених парцела. С поштовањем ##### #####.

Одговор

04.10.2016. 08:55
Поштовани, надзор над радом грађевинске инспекције врши републички грађевински инспектор - златиборски управни округ према закону о планирању и изградњи. Општинско веће врши надзор над радом грађевинског инспектора у складу са одлуком о постављању монтажних објеката. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00797

Категорија: Одговорено

Питање

01.10.2016. 01:13
На зеленој површини испред Кифле и даље се налазе две велике палете које складиште власници оближњих пиљара, одмах иза аутобуског стајалишта. Инспектори очигледно нису ни излазили на терен јер је дотични имобилијер налази све време на поменутом месту.

Одговор

10.10.2016. 12:31
Изласком на лице места дана 04. октобра 2016. године наложено је власнику ##### ##### да одмах уклони амбалажу, две палете, иза аутобуског стајалишта, у улици """"" "". Поступљено је по налогу. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00796

Категорија: Одговорено

Питање

27.09.2016. 17:59
Све похвале за фонтану која је направљена у новом делу града као и тротоар у њеној близини, али не видим сврху свега тога ако се настави паркирање возила на улици. Да ли може саобраћајни инспектор у сарадњи са саобраћајном полицијом да реагује и спречи паркирање аутомобила на улици. Само казнити пар несавесних возача што је некада урађено испред Кифле и нико се неће паркирати на поменутом простору.

Одговор

03.10.2016. 07:32
Поштовани, саобраћајни инспектор је упутио ургенцију МУП-у Пријепоље, ПС Прибој да поступају по члану 62. Закона о безбедности саобраћаја ("Сл. гласник РС" број 41/2016), кажњавање за непрописно паркирање и остављање возила на коловозу, што је и надлежност МУП-а. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00795

Категорија: Прослеђен

Питање

27.09.2016. 14:39
Када ће се крпити улица Пролетерска у Старом граду?

#00794

Категорија: Одговорено

Питање

26.09.2016. 10:28
У улици Меше Селимовића прегорела светиљка јавне расвете само 5 минута после замене, односно одласка електричара који ју је заменио.

Одговор

28.09.2016. 07:20
Поштовани, дат је налог за поправку. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00793

Категорија: Одговорено

Питање

26.09.2016. 00:37
Да ли ће се икада уредити паркинг простор у Лимској улици, од занатског центра до водовода? Површина за паркинг никада није била уређена иако су зграде урађене пре око 30 година! Возила се паркирају на блато!

Одговор

28.09.2016. 07:25
Улица Лимска у насељу Водовод није урађена у пуном профилу, као ни паркинг простори. Потребна су значајна средства за решавање проблема који наводите. Надамо се да ће бити могуће решавање у 2017. години. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00792

Категорија: Одговорено

Питање

23.09.2016. 22:08
Да ли може да се окреше жбун испред улаза бр.## у улици Драгољуба Савића? Смета при паркирању возила, превише се разгранао!

Одговор

03.10.2016. 19:36
Поштовани, жбун у улици Драгољуба Савића је окресан у оквиру редовних и планираних активности ЈКП Услуга на уређењу јавних површина. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00791

Категорија: Одговорено

Питање

23.09.2016. 16:00
Не ради расвета од жичаног моста до болнице у Старом Прибоју!

Одговор

28.09.2016. 07:39
Поштовани, дат је налог за проверу и решавање проблема који наводите. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00790

Категорија: Одговорено

Питање

23.09.2016. 15:53
Поштовани, да ли је у плану поправка у улици 8.март? Оштећена је у пролећним поплавама.

Одговор

27.09.2016. 14:44
Поштовани, потребно је да се за овај проблем обратите штабу за ванредне ситуације преко писарнице Локалне самоуправе. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00789

Категорија: Одговорено

Питање

23.09.2016. 14:58
Када ће се асфалтирати улица Данила Јауковића? Стање је катастрофално, после сваке кише на улицу се не може изаћи од блата!

Одговор

28.09.2016. 07:32
Асфалтирање улице Данила Јауковића у Старом Граду није могуће пре изградње кишне канализације. Неопходно је прво њена изградња и повезивање на градску мрежу канализације, па тек асфалтирање улице. Када се стекну финансијски услови ови радови ће бити завршени. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00788

Категорија: Одговорено

Питање

22.09.2016. 15:46
Ко је задужен за топловодну инсталацију у становима? Још прошле године поднео сам захтев за замену 3 вентила за пуштање воде (написан налог савета станара зграде). Вентиле никада нису променили уз изговор да тренутно таквих вентила нема на стању, иако сам проверио да могу се поручити у свакој продавници ван Прибоја! Да ли ЈП Топлана може да реши мој проблем?

Одговор

23.09.2016. 14:26
Поштовани, молимо Вас да обновите захтев ЈП "Топлана Прибој", најкасније до 01.10.2016. године. По провери финансијског стања рачуна ваше зграде (ако има средстава) вентили ће бити замењени пре почетка грејне сезоне. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00787

Категорија: Прослеђен

Питање

21.09.2016. 13:32
Ево пролази година како нови семафор код Фап-а није укључен! Зашто је толико потребно времена да се укључи?

#00786

Категорија: Одговорено

Питање

20.09.2016. 16:42
Да ли надлежни комунални инспектор може донети коначно решење по коме се власници пиљаре ##### ##### налаже да своје производе за продају уклони са тротоара и исти се врати намени за пешаке, а не да са својом робом заузме већи део тротоара, а пешаци се крећу улицом? До када мислите да толеришете овакво понашање појединца?

Одговор

26.09.2016. 14:42
Комунални инспектор је извршио контролу власника поменуте пиљаре по пријави грађана, као и осталих објеката на том подручју и наложио истим да уклоне робу са тротоара у границама тенде што су и учинили, тако да је тротоар слободан за пролаз пешака. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00785

Категорија: Одговорено

Питање

19.09.2016. 22:13
Када ће бити поправљен мост на пешачкој стази испод клаонице у Старом Прибоју?

Одговор

21.09.2016. 10:14
Поштовани, пројектом уређења рекреативне стазе "Путевима ћире", чији радови почињу у октобру 2016. год, предвиђена је реконструкција овог моста. Крајњи рок за завршетак радова је 15.11.2016. год. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00784

Категорија: Одговорено

Питање

19.09.2016. 16:21
Потонуо асфалт код дворане, на раскрсници према Фап Транспорту!

Одговор

21.09.2016. 07:33
Поштовани, дат је налог стручним службама да утврде и предложе решење за санирање. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00783

Категорија: Прослеђен

Питање

15.09.2016. 23:42
Када ће се и на који начин решити проблем одрона у улици Велимира Бандовића?

#00782

Категорија: Одговорено

Питање

15.09.2016. 23:18
Када ће се сервисирати расвета по граду, најавили сте долазак дизалице, али се то није десило?

Одговор

21.09.2016. 07:39
Када се нађе слободна дизалица кварови ће бити отклоњени, очекујемо ускоро ангажовање дизалице. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00781

Категорија: Одговорено

Питање

15.09.2016. 23:05
Власник пиљаре поново складишти гајбице на зеленој површини испред #####! Крајње је време да се уместо безазлених опомена напише казна. Безобразлук.

Одговор

22.09.2016. 14:48
У тренутку контроле од стране комуналног инспектора нису затечене никакве гајбе нити било које друге ствари и предмети на поменутој површини. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00780

Категорија: Одговорено

Питање

15.09.2016. 22:55
Због чега већ пар дана не ради улична расвета на потезу од Новог бетонског моста до жичаног и око солитера?

Одговор

21.09.2016. 07:40
У питању је већи квар на расвети, у наредном периоду ће бити отклоњен. Хвала што користите Систем 48 сати.