Преглед пријава

#00504

Статус: Одговорено

Питање

01.09.2015. 13:07
Да ли се има у плану асфалтирати улица која спаја крај Лимске и почетак Пионирске?

Одговор

11.09.2015. 13:27
У плану је уређење дворишта унутар блока који наводите, чим се стекну финансијски услови. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00503

Статус: Одговорено

Питање

31.08.2015. 20:42
Зашто се не уради аутобуско стајалиште код млина, нема народ где да се сакрије од врућина и киша док чека аутобус?

Одговор

02.09.2015. 08:13
Постављање аутобуског стајалишта код млина је у плану и програму ЈП Дирекције за изградњу Прибоја. Чим се стекну финансијски услови, биће постављено стајалиште. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00502

Статус: Одговорено

Питање

31.08.2015. 20:42
На теренима код школа у новом делу града има више смећа него на сметлишту. Да ли ће неко очистити то, узевши у обзир да сутра почиње школска година? Шта је са обећањем ЈКП "Услуга" да ће сваког месеца бар једном чистити терени?

Одговор

01.09.2015. 12:02
Спортске терене између школа не одржава ЈКП "Услуга". ЈКП "Услуга"  ће сваког месеца опрати терене, али тек када се очисте од смећа и стакла. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00501

Статус: Одговорено

Питање

31.08.2015. 11:16
На спортским теренима у Насељу, када се угасе главни рефлектори остане потпуни мрак! Некада су током ноћи остајала помоћна светла са стране која су била довољна за безбедан прелазак пешака преко терена. Зашто се поново не укључе та помоћна светла?

Одговор

02.09.2015. 08:10
Поштовани, дат је налог за излазак стручне службе и утврђивање квара. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00500

Статус: Одговорено

Питање

31.08.2015. 08:32
Молимо Вас да промените прегорелу сијалицу у улици Годушки пут код броја ##.

Одговор

02.09.2015. 08:08
Поштовани, дат је налог за замену сијалице. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00499

Статус: Одговорено

Питање

28.08.2015. 13:34
Зашто није санирана расвета од Новог моста према Јармовцу? По Насељу сте све поправили!!!

Одговор

02.09.2015. 08:06
Поштовани, дат је налог за решавање проблема. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00498

Статус: Одговорено

Питање

28.08.2015. 23:00
Вероватно се и данас смеће само запалило на сметлишту? Срамота на уласку у град.

Одговор

01.09.2015. 12:11
Одлагање смећа на депонији коју користе општине Прибој и Нова Варош а којој је већ истекао рок трајања, је велики проблем, који се не може решити док се не уради нова регионална санитарна депонија Бањица за све четири општине. Због изузетно високих температура често долази до самозапаљења смећа (због великих количина биогасова који су присутни у тлу депоније) на депонији и врло је тешко ту ватру и угасити иако и ЈКП "Услуга" и ЈКП "3.септембар" одмах пошаљу цистерне са водом за гашење ватре која се појави. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00497

Статус: Одговорено

Питање

26.08.2015. 21:24
Када ће се коначно осветлити улица Полимска у Пољицу, конкретније код броја ##? Потпуни је мрак!

Одговор

09.09.2015. 11:32
У наредној недељи ће бити замењене прегореле сијалице у улици Полимској, а по пријави грађана. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00496

Статус: Прослеђен

Питање

26.08.2015. 17:34
Да ли се путеви асфалтирају према редоследу плана и програма Дирекције за 2015. годину објављеном на сајту општине Прибој? Када ће бити асфалтиран пут Годуша према радио станици под редним бројем 4?

#00495

Статус: Одговорено

Питање

24.08.2015. 14:02
Питање и пријава: Деца на селима у Општини Прибој принуђена да користе индивидуалне бунаре, немају контроли воде а према конвенцији УН сва деца имају иста права па захтевамо по закону да вршите контролу воде у бунарима или издате налог Јавном здрављу и санитарној инспекцији која је такође надлежна и по закону о храни из 2009. године и молимо вас да објавите пријаву на сајту система 48 сати.

Одговор

07.09.2015. 14:46
На основу чл.73 став 1 Закона о водама ("Сл.гл.РС", број 30/10) којима је прописано ради трајног обезбеђивања услова за коришћење воде и заштите њеног квалитета Јавно водопривредно предузеће  дужно је да на сваком водном подручју идентификује водна тела подземних и површинских вода која се користе или се могу користити за људску потрошњу у будућности у просечној количини воде већој од 10 м3 на дан или за снадбевање водом за пиће више од 50 становника. Деца која иду у школу и воду коју пију у школама иста се контролише и узимају се узорци воде и врши се праћење на њихову хемијску исправност у овлашћењој установи, Заводу за јавно здравље у Ужицу. На основу чл.23. став 4 Закона о водама("Сл.гл.РС" број 30/10) којим је прописано правно лице, предузетник и физичко лице које је за своје потребе изградило водне објекте, дужно је да њима управља и да их одржава у складу са овим Законом и посебним Законом. На основу напред изнетог, санитарна инспекција није надлежна за индивидуалне бунаре и да физичка лица која је за своје потребе изградило водни објекат, дужно је да  њима управља и да их одржава у складу са Законом и посебним Законом. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00494

Статус: Одговорено

Питање

24.08.2015. 08:06
Зашто у Прибоју не постоји радио такси? Молимо Вас да нам одговорите коме и на који начин да се обратимо за добијање дозволе за делатност коју помињемо. Хвала.

Одговор

25.08.2015. 08:33
Радио такси не постоји зато што локални таксисти ништа не чине на својој модернизацији, већ раде исто што и пре 20-30 година. Чланом 4. општинске Одлуке о такси превозу, службени лист Општине Прибој број 8/2004 прописано је да у оквиру годишњих потреба у јавном превозу путника на територији општине Прибој доноси се план потреба за такси превоза, који садржи број такси возача чијим радом се задовољавају потребе за овом врстом превоза. Годишњи план потребе за такси превозом на територији општине Прибој доноси Општинско веће по потреби у сарадњи са представницима такси удружања. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00493

Статус: Одговорено

Питање

23.08.2015. 07:38
Крив стуб за струју у улици 8. Март, испод куће ##### #####, да га не држи жица одавно би пао, обрастао је у жбуњу и нико не може на њему да замени ни сијалицу која је одавно прегорела.

Одговор

25.08.2015. 07:46
Поштовани, обзиром да се ради о стубу који је у власништву ЕПС-а, погон Прибој, неопходно је се обратити њима за поправку истог. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00492

Статус: Одговорено

Питање

20.08.2015. 20:38
На паркингу испред Ватрогасног дома пропао шахт!

Одговор

21.08.2015. 08:31
У току дана ће бити дат за налог за излазак на лице места и утврђивање проблема који наводите. Постоји могућност да пропали шахт није у надлежности ЈП  Дирекција за изградњу Прибоја, уколико се ради о инсталацијама Телекома, водовода или кишне инсталације. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00491

Статус: Одговорено

Питање

19.08.2015. 23:07
Пукла цев код Глишине воде, онде где стално пуца...

Одговор

28.08.2015. 17:51
Поштовани, услед померања терена на Глишиној води дошло је до највероватније попуштања споја на водоводним цевима, које ће ускоро бити санирано. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00490

Статус: Одговорено

Питање

19.08.2015. 19:43
Више пута смо тражили као група грађана да се јавно објави количина новца коју је проневерио ##### ##### за изградњу тзв. пута! Да ли је могуће да се ова особа која је направила низ прекршаја типа преваре, штити зарад ситних поена, а преко леђа обичних грађана?

Одговор

21.08.2015. 07:39
Поштовани, као и на питање број 00454 постављено 28.07.2015. год, обавештавамо вас да, ако су наводи тачни и поседујете доказе, морате се обратити надлежним институцијама, односно МУП Србије и Јавном тужилаштву. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00489

Статус: Одговорено

Питање

18.08.2015. 23:43
На тротоару испред кафића ##### се изводе радови. Молимо пошаљите инспекцију.

Одговор

25.08.2015. 08:13
Поштовани,по изласку на лице места саобраћајни инспектор, власнику кафе бара GIN, је наложио да у року од 7 дана прибави сву потребну документацију за постављање стубова. Уколико не добије дозволу, биће донето решење о рушењу. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00488

Статус: Одговорено

Питање

18.08.2015. 23:36
Да ли могу све куће у улици 8. Март да добију бројеве, пошто скоро свака друга кућа је ББ.

Одговор

24.08.2015. 08:18
У припреми је Одлука о измени Одлуке о називима улица, па ће се тада доделити сви бројеви на поменутој локацији. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00487

Статус: Прослеђен

Питање

16.08.2015. 19:11
Из шахте код аутобуског стајалишта Кифла за време кише вода излази из ње, уместо да отиче.

#00486

Статус: Одговорено

Питање

14.08.2015. 00:47
Зашто санитарна инспекција не контролише воду деци која су приморана на индивидуалне бунаре јер немају градски водовод? Једно од права које гарантује Конвенција о правима детета јесте и право на највиши могући стандард здравствене и медицинске заштите, која обухвата и "сузбијање болести и потхрањености, укључујући у оквире примарне здравствена заштите, између осталог примену лако доступне технолигије и обезбеђујући адекватне хранљиве намирнице и чисту воду за пиће, узимајући у обзир опасност и ризик загађења животне средине", (чл. 24..Конвенције). С обзиром да се као други потврђени међународни уговори непосредно примењује, даном ратификације Конвенције за Републику Србију настала је обавеза да се ово право обезбеди. Здрава животна средина, чиста пијаћа вода и здрава и уравнотежена исхрана детета су предуслови дететовог здравља. У том смислу, постоји обавеза надлежних органа да у оквиру својих овлашћења која су им законом дата, контролишу ове услове, што обухвата и редовну контролу пијаће воде и индивидуалним бунарима. А такође је надлежна по закону из 2009. године.

Одговор

21.08.2015. 08:23
Дана 17.08.2015. године санитарној инспекцији упућен је допис од стране Система 48 сати општине Прибој у вези решавања комуналног проблема контроле воде на индивидуалним бунарима коју користе деца јер немају градски водовод. На основу чл. 73. став 1. Закона о водама ("Сл.гл.РС, број 30/10) којим је прописано ради трајног обезбеђивања услова за коришћење воде и заштите њеног квалитета Јавно водопривредно предузеће дужно је да на сваком водном подручју идентификује водна тела подземних и површинских вода која се користе или се могу користити за људску потрошњу у будућности у просечној количини воде већој од 10 м3 на дан или за снадбевање водом за пиће више од 50 становника. На основу чл.23. став 4. Закона о водама ("Сл.гл. РС", број 30/10) којим је прописано правно лице, предузетник и физичко лице које за своје потребе изградило водне објекте дужно је да њима управља и да их одржава у складу са овим Законом и посебним Законом. На основу напред изнетог, санитарна инспекција није надлежна за индивидуалне бунаре, обратите се еколошкој инспекцији у Прибоју. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00485

Статус: Одговорено

Питање

13.08.2015. 18:13
Пре два дана поставио сам поставио питање у вези паљења траве  на обали Лима и видим да није објављено. Сада имам питање! Ко врши цензуру питања и она која им не одговарају и не објављују. Питање за господина који ради у Систему 48 сати: "Је ли тако поштујете своје грађане и излазите у сусрет њиховим проблемима и примедбама"? Знам да и ово неће бити објављено али то само говори о вама који обављате свој посао.

Одговор

17.08.2015. 12:24
Поштовани, из техничких разлога нисмо били у могућности да објавимо Ваше питање. Није у питању никаква селекција или цензура како Ви кажете. Систем 48 сати општине Прибој итекако поштује своје грађане, због тога и постоји, и првенствено је у служби грађана као служба која ће убрзати решавање проблема. Одговор свих надлежних служби који би на било који начин могли да учествују у паљењу покошене траве поред Лима је исти као на питање број 00453. Ниједне служба није узела учешће у паљењу покошене траве и смећа поред Лима. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00484

Статус: Одговорено

Питање

12.08.2015. 01:55
Читајући ваше одговоре на питање ко чисти обале Лима, дали сте одговор да је за то надлежна Србијаводе. Да ли грађани Прибоја треба за данашњи инцидент да туже Србијаводе или ће те јасно и гласно да објавите ко је добио тај посао да среди обале Лима због предстојећег рафтинга. Немојте да дајете одговор да не знате ко је добио посао јер неко у општини мора бити упознат шта се ради по граду или свако коме падне на памет може да уради оно што је данас урађено.

Одговор

17.08.2015. 12:24
Поштовани, из техничких разлога нисмо били у могућности да објавимо Ваше питање. Није у питању никаква селекција или цензура како Ви кажете. Систем 48 сати општине Прибој итекако поштује своје грађане, због тога и постоји, и првенствено је у служби грађана као служба која ће убрзати решавање проблема. Одговор свих надлежних служби који би на било који начин могли да учествују у паљењу покошене траве поред Лима је исти као на питање број 00453. Ниједне служба није узела учешће у паљењу покошене траве и смећа поред Лима. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00483

Статус: Одговорено

Питање

12.08.2015. 18:37
На питање број #00478 тврдите да кућни савети одређују постављање табле са називом улица. Онда ти исти имају право да демонтирају све табле у граду јер се налазе искључиво на стамбеним зградама.

Одговор

17.08.2015. 12:11
Поштовани, због тренутног стања преноса обавеза и надлежности око назива улица, постављање табли са називима и бројевима, молимо Вас обратите се лично у Службу за катастар и непокретности у општини Прибој. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00482

Статус: Одговорено

Питање

12.08.2015. 08:46
Да ли је могуће да се на семафору у насељу поставе и светлосни сигнали на горњи део стуба као што је некада било, јер улица има три траке?

Одговор

21.08.2015. 07:45
Поштовани, могуће је поставити светлосне сигнале да висе на порталу али доња ивица уређаја не сме да буде на висини мањој од 4,5 метара изнад коловоза. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00481

Статус: Одговорено

Питање

11.08.2015. 16:18
Не ради улична расвета на Бањи, улица Башта бб, код куће ##### #####.

Одговор

13.08.2015. 10:56
Поштовани, дат је налог за поправку, очекује се да ће проблем бити решен у наредним данима. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00480

Статус: Одговорено

Питање

10.08.2015. 23:35
На који енергент ће се ове године грејати Прибој? Шта се дешава, на сав глас најављеној топлани на био масу?

Одговор

13.08.2015. 08:22
Поштовани, наредне грејне сезоне као енергент користиће се мазут. Реализација пројекта увођења биомасе као горива је застала, чека се одобрење Владе РС за пренос власништва постојеће топлане. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00479

Статус: Одговорено

Питање

10.08.2015. 23:34
Шта се дешава са водоснбдевањем? Свакодневно читам притужбе грађана, прво станара солитера, а после и мештана Бање и околних села!

Одговор

11.08.2015. 09:26
Прибој је општина која има најмање проблема са снадбевањем водом. Да би тако остало морамо сви воду крајње рационално користити и чувати водне ресурсе. Вода је већ сада најважнији светски ресурс и сваке године је има све мање. Мештани Бање су проблеме имали искључиво због свакодневних и вишесатних нестанака ел. енергије. У јулу и августу бележимо и енормну потрошњу воде које је преко 80% премашује потрошњу у осталим месецима. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00478

Статус: Одговорено

Питање

10.08.2015. 22:19
На Самачком 2 недостаје табла са именом улице Санџачких бригада!

Одговор

11.08.2015. 09:26
Поштовани, постављање табле са називом улице на поменутом објекту је у надлежности Скупштине станара Самачког 2. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00477

Статус: Одговорено

Питање

10.08.2015. 18:57
Добродошлица на уласку у Прибој, велики густ облак дима са депоније смећа!

Одговор

17.08.2015. 09:58
Поштовани, услед високих температура дошло је до самозапаљења смећа на депонији, што је био и разлог густог дима. Проблем је решен. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00476

Статус: Одговорено

Питање

10.08.2015. 10:17
Несносан смрад на петљи код Новог моста.

Одговор

17.08.2015. 09:57
Леш животиње је уклоњен. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00475

Статус: Одговорено

Питање

10.08.2015. 01:31
Када ће доћи на ред поправка уличне расвете у улици Прибојске чете, од Мостине према болници и зашто не ради осветљење у пролазу испод железничке станице?

Одговор

10.08.2015. 14:14
Поштовани, расвета у пролазу железничке станице је искључива надлежност Железница Србије. У току је отклањање квара на јавној расвети, а реконструкција ће бити могућа кад се стекну финансијски услови. Хвала што користите Систем 48 сати.