Преглед пријава

#00486

Статус: Одговорено

Питање

14.08.2015. 00:47
Зашто санитарна инспекција не контролише воду деци која су приморана на индивидуалне бунаре јер немају градски водовод? Једно од права које гарантује Конвенција о правима детета јесте и право на највиши могући стандард здравствене и медицинске заштите, која обухвата и "сузбијање болести и потхрањености, укључујући у оквире примарне здравствена заштите, између осталог примену лако доступне технолигије и обезбеђујући адекватне хранљиве намирнице и чисту воду за пиће, узимајући у обзир опасност и ризик загађења животне средине", (чл. 24..Конвенције). С обзиром да се као други потврђени међународни уговори непосредно примењује, даном ратификације Конвенције за Републику Србију настала је обавеза да се ово право обезбеди. Здрава животна средина, чиста пијаћа вода и здрава и уравнотежена исхрана детета су предуслови дететовог здравља. У том смислу, постоји обавеза надлежних органа да у оквиру својих овлашћења која су им законом дата, контролишу ове услове, што обухвата и редовну контролу пијаће воде и индивидуалним бунарима. А такође је надлежна по закону из 2009. године.

Одговор

21.08.2015. 08:23
Дана 17.08.2015. године санитарној инспекцији упућен је допис од стране Система 48 сати општине Прибој у вези решавања комуналног проблема контроле воде на индивидуалним бунарима коју користе деца јер немају градски водовод. На основу чл. 73. став 1. Закона о водама ("Сл.гл.РС, број 30/10) којим је прописано ради трајног обезбеђивања услова за коришћење воде и заштите њеног квалитета Јавно водопривредно предузеће дужно је да на сваком водном подручју идентификује водна тела подземних и површинских вода која се користе или се могу користити за људску потрошњу у будућности у просечној количини воде већој од 10 м3 на дан или за снадбевање водом за пиће више од 50 становника. На основу чл.23. став 4. Закона о водама ("Сл.гл. РС", број 30/10) којим је прописано правно лице, предузетник и физичко лице које за своје потребе изградило водне објекте дужно је да њима управља и да их одржава у складу са овим Законом и посебним Законом. На основу напред изнетог, санитарна инспекција није надлежна за индивидуалне бунаре, обратите се еколошкој инспекцији у Прибоју. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00485

Статус: Одговорено

Питање

13.08.2015. 18:13
Пре два дана поставио сам поставио питање у вези паљења траве  на обали Лима и видим да није објављено. Сада имам питање! Ко врши цензуру питања и она која им не одговарају и не објављују. Питање за господина који ради у Систему 48 сати: "Је ли тако поштујете своје грађане и излазите у сусрет њиховим проблемима и примедбама"? Знам да и ово неће бити објављено али то само говори о вама који обављате свој посао.

Одговор

17.08.2015. 12:24
Поштовани, из техничких разлога нисмо били у могућности да објавимо Ваше питање. Није у питању никаква селекција или цензура како Ви кажете. Систем 48 сати општине Прибој итекако поштује своје грађане, због тога и постоји, и првенствено је у служби грађана као служба која ће убрзати решавање проблема. Одговор свих надлежних служби који би на било који начин могли да учествују у паљењу покошене траве поред Лима је исти као на питање број 00453. Ниједне служба није узела учешће у паљењу покошене траве и смећа поред Лима. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00484

Статус: Одговорено

Питање

12.08.2015. 01:55
Читајући ваше одговоре на питање ко чисти обале Лима, дали сте одговор да је за то надлежна Србијаводе. Да ли грађани Прибоја треба за данашњи инцидент да туже Србијаводе или ће те јасно и гласно да објавите ко је добио тај посао да среди обале Лима због предстојећег рафтинга. Немојте да дајете одговор да не знате ко је добио посао јер неко у општини мора бити упознат шта се ради по граду или свако коме падне на памет може да уради оно што је данас урађено.

Одговор

17.08.2015. 12:24
Поштовани, из техничких разлога нисмо били у могућности да објавимо Ваше питање. Није у питању никаква селекција или цензура како Ви кажете. Систем 48 сати општине Прибој итекако поштује своје грађане, због тога и постоји, и првенствено је у служби грађана као служба која ће убрзати решавање проблема. Одговор свих надлежних служби који би на било који начин могли да учествују у паљењу покошене траве поред Лима је исти као на питање број 00453. Ниједне служба није узела учешће у паљењу покошене траве и смећа поред Лима. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00483

Статус: Одговорено

Питање

12.08.2015. 18:37
На питање број #00478 тврдите да кућни савети одређују постављање табле са називом улица. Онда ти исти имају право да демонтирају све табле у граду јер се налазе искључиво на стамбеним зградама.

Одговор

17.08.2015. 12:11
Поштовани, због тренутног стања преноса обавеза и надлежности око назива улица, постављање табли са називима и бројевима, молимо Вас обратите се лично у Службу за катастар и непокретности у општини Прибој. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00482

Статус: Одговорено

Питање

12.08.2015. 08:46
Да ли је могуће да се на семафору у насељу поставе и светлосни сигнали на горњи део стуба као што је некада било, јер улица има три траке?

Одговор

21.08.2015. 07:45
Поштовани, могуће је поставити светлосне сигнале да висе на порталу али доња ивица уређаја не сме да буде на висини мањој од 4,5 метара изнад коловоза. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00481

Статус: Одговорено

Питање

11.08.2015. 16:18
Не ради улична расвета на Бањи, улица Башта бб, код куће ##### #####.

Одговор

13.08.2015. 10:56
Поштовани, дат је налог за поправку, очекује се да ће проблем бити решен у наредним данима. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00480

Статус: Одговорено

Питање

10.08.2015. 23:35
На који енергент ће се ове године грејати Прибој? Шта се дешава, на сав глас најављеној топлани на био масу?

Одговор

13.08.2015. 08:22
Поштовани, наредне грејне сезоне као енергент користиће се мазут. Реализација пројекта увођења биомасе као горива је застала, чека се одобрење Владе РС за пренос власништва постојеће топлане. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00479

Статус: Одговорено

Питање

10.08.2015. 23:34
Шта се дешава са водоснбдевањем? Свакодневно читам притужбе грађана, прво станара солитера, а после и мештана Бање и околних села!

Одговор

11.08.2015. 09:26
Прибој је општина која има најмање проблема са снадбевањем водом. Да би тако остало морамо сви воду крајње рационално користити и чувати водне ресурсе. Вода је већ сада најважнији светски ресурс и сваке године је има све мање. Мештани Бање су проблеме имали искључиво због свакодневних и вишесатних нестанака ел. енергије. У јулу и августу бележимо и енормну потрошњу воде које је преко 80% премашује потрошњу у осталим месецима. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00478

Статус: Одговорено

Питање

10.08.2015. 22:19
На Самачком 2 недостаје табла са именом улице Санџачких бригада!

Одговор

11.08.2015. 09:26
Поштовани, постављање табле са називом улице на поменутом објекту је у надлежности Скупштине станара Самачког 2. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00477

Статус: Одговорено

Питање

10.08.2015. 18:57
Добродошлица на уласку у Прибој, велики густ облак дима са депоније смећа!

Одговор

17.08.2015. 09:58
Поштовани, услед високих температура дошло је до самозапаљења смећа на депонији, што је био и разлог густог дима. Проблем је решен. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00476

Статус: Одговорено

Питање

10.08.2015. 10:17
Несносан смрад на петљи код Новог моста.

Одговор

17.08.2015. 09:57
Леш животиње је уклоњен. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00475

Статус: Одговорено

Питање

10.08.2015. 01:31
Када ће доћи на ред поправка уличне расвете у улици Прибојске чете, од Мостине према болници и зашто не ради осветљење у пролазу испод железничке станице?

Одговор

10.08.2015. 14:14
Поштовани, расвета у пролазу железничке станице је искључива надлежност Железница Србије. У току је отклањање квара на јавној расвети, а реконструкција ће бити могућа кад се стекну финансијски услови. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00474

Статус: Одговорено

Питање

10.08.2015. 01:28
Када ће стићи решење за порез и да ли смо, ако решења касне, ослобођени затезне камате?

Одговор

11.08.2015. 08:46
Поштовани, достављање решења о износу пореза на имовину за 2015. годину је у току. До достављања решења за ову годину, обвезник је дужан да у 2015. години плаћа аконтацију у висини и на начин утврђен решењем из 2014. године. Не поступање по решењу из 2014. године, повлачи и плаћање камате. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00473

Статус: Одговорено

Питање

09.08.2015. 18:07
Занима ме када ће надлежне службе општине Прибој поставити канте за смећа на стази за шетање у Старом Прибоју?

Одговор

18.08.2015. 08:41
Поштовани, када се стекну финанасијски услови за набавку уличног мобилијара,биће постављене и канте на шеталишту у Старом Прибоју. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00472

Статус: Одговорено

Питање

09.08.2015. 12:27
За шта служи нови семафор? Да ли ће икада почети да ради?

Одговор

10.08.2015. 11:03
Поштовани, очекује се неопходне сагласности из надлежних министарстава како би се семафор пустио у рад. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00471

Статус: Одговорено

Питање

08.08.2015. 18:44
Поставио бих питање надлежним службама у општини Прибој! Чему служи онај паркинг на Бањи када га готово нико не користи, али зато готово сви гости базена и ресторана на Бањи се паркирају својим аутомобилима на регионалном путу и тиме ометају саобраћај, а посебно угрожавају безбедност свих учесника у саобраћају, поготову пешака. Поставите знак забране паркирања на путу. Друго на раскрсници код хотела Лим, код кафића Стрит, не функционише зелено светло на семафору које је окренуто према гиманзији!

Одговор

10.08.2015. 14:05
Поштовани, дат је налог за поправку семафора. За регулисање саобраћаја, односно паркирање на Бањи, надлежна је саобраћајна полиција ПУ Прибој. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00470

Статус: Одговорено

Питање

06.08.2015. 17:38
Када ће Дирекција за изградњу Прибоја завршити започету расвету у улици Десетачки пут? У питању су три стуба која су проблем две године, док се у међувремену поставља улична расвета за сваки храст по разним Сувим пољима и Црнузима!

Одговор

18.08.2015. 08:43
Поштовани, када се стекну финансијски услови и заврши Законом предвиђена процедура, Закон о јавним набавкама,биће могуће поставити и стубове у улици Десетачки пут. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00469

Статус: Одговорено

Питање

06.08.2015. 13:35
Кажете да се не продаје на тргу Фап-а, поред улице, на тротоару, а шта ова слика показује? Свако дан је овако.

Одговор

10.08.2015. 08:38
У току контроле извршене 07. августа 2015. године, Комунална инспекција је затекла ##### ##### да врши продају робе из возила и одмах је уклоњен са лица места и даље му је забрањена продаја робе. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00468

Статус: Одговорено

Питање

05.08.2015. 08:01
Суво поља опет нема воду. Ако пумпе раде воде има за базене, требало би да је има и за мештане Сувог поља. Надамо се да ћете неког коначно ухватити у крађи, а нама обезбедити целодневно снабдевање водом.

Одговор

06.08.2015. 07:53
Поштовани, мислимо да нема смисла толико полемисати колико пумпе раде и од тога нико нема користи. Спремни смо у сваком тренутку да наше потрошаче из Сувог поља уверимо на лицу места колико времена ради свака пумпа и ми се надамо да ћемо неког  коначно ухватити у нелегалном  коришћењу воде и још једном апелујемо на наше суграђане, који  овај проблем посебно погађа, са Бање и Сувог поља да нам у томе помогну. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00467

Статус: Одговорено

Питање

04.08.2015. 22:43
Потпишите се именом да знамо који стручњак одговара на ова питања па да видимо чије су паушалне тврдње. Цена је последњи пут дуплирана, а не пише се сумља...

Одговор

06.08.2015. 07:32
Поштовани, случајна словна грешка оператера Система 48 сати је безначајна за ову проблематику о којој Ви говорите. Ако Ваша тврдња није паушална, пружите доказе да је цена воде поскупела дупло и када је то било (то је лако проверљив податак). Хвала што користите Систем 48 сати.

#00466

Статус: Одговорено

Питање

04.08.2015. 20:19
Поштовани, поставио сам питање 10.03.2015. год. у 13.33 часова и уредно добио одговор 13.03.2015. год. у 08:20. Од тада нисам добио никакво обавештење или објашњење од саобраћајне инспекције. Да ли је била на лицу места и какве су мере предузете? Да ли ће овај случај бити заташкан, јер поменути ауто-превозник има "везе" у општини? Лично се надам да ће службе радити свој посао!

Одговор

07.08.2015. 08:35
Општински саобраћајни инспектор је ненадлежан за решавање овог проблема, обзиром да је у питању државни пут II реда број 194 и надлежност припада републичком саобраћајном инспектору за путеве. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00465

Статус: Одговорено

Питање

04.08.2015. 12:42
Молимо Вас да раднике са косачицама и тримерима не шаљете на радно место пре 8 часова, јер реметите кућни ред. Јутрос је почело кошење у 6 часова.

Одговор

06.08.2015. 08:01
Поштовани, због високих температура препорука је надлежног министарства и инспекције рада да радници који су изложени сталном дејству сунца у току радног времена, не раде у периоду од 12 до 17 часова. Из тих разлога радници ЈКП "Услуга" који раде на одржавању хигијене и одржавању јавних површина, почињу са радом у 6 часова. Извињавамо се нашим суграђанима ако им то ремети одмор.Верујемо да ћемо ускоро почети са уобичајеним радним временом и тиме избећи наведени проблем. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00464

Статус: Одговорено

Питање

03.08.2015. 21:59
Испред куће ##### у улици Речица већ дуже време не ради улична расвета што ствара велике проблеме. Занима ме да ли је могуће да се опет укључи с обзиром да је поменуту сијалицу искључио радник Дирекције за изградњу Прибоја, а на наговор комшије коме сметају мушице.

Одговор

05.08.2015. 07:52
Поштовани, квар који помињете биће у најскорије време отклоњен. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00463

Статус: Прослеђен

Питање

03.08.2015. 13:42
Шта се дешава са проблемом паса луталица у граду? У парку нападају бебе у колицима и децу која се играју около! Па шта треба да се деси па да напокон се склоне са улице?

#00462

Статус: Одговорено

Питање

04.08.2015. 09:11
У улици Прибојске чете број ##, у дворишту угинуо пас.

Одговор

06.08.2015. 08:05
Поменути пас је склоњен. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00461

Статус: Одговорено

Питање

04.08.2015. 09:01
У улици Драгољуба Савића код броја ## се шири несносан смрад. Молимо вас да хитно реагујете.

Одговор

06.08.2015. 08:06
Поменути проблем је решен. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00460

Статус: Одговорено

Питање

02.08.2015. 12:18
Разлог проблема недостатка воде у Сувом Пољу различито објашњавате ви и директор ЈКП "Услуга". Воде има довољно, цена је скоро дуплирана, само чешће треба укључивати пумпе за допуну резервоара. Намеравате ли да решите проблем?

Одговор

03.08.2015. 14:26
Тачно је да воде на постројењу за пречишћавање и дистрибуцију воде има сасвим довољно за све кориснике јавног водовода. Остали наводи нашег суграђанина су паушалне тврдње. Цена воде није мењана од 2012. године. Све пумпе раде непрекидно и ако неко сумља у то може слободно доћи у ЈКП и биће му омогућено да се лично увери у то. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00459

Статус: Одговорено

Питање

02.08.2015. 04:14
Поштовани, у Сувом Пољу опет нема воде... овакво стање је неиздрживо. Молимо председника општине Прибој да нам помогне, јер директор ЈКП прича стално како се вода нелегално користи, а није нам познато да је неко откривен и кажњен. Г-дине председниче Општине помозите нам јер Суво Поље без воде ће остати празно.

Одговор

04.08.2015. 08:52
Проблем редовног водоснадбевања Сувог поља је вишегодишњи (од његове изградње). Капацитет пумпи и цевовода није пројектован ни за оволики број потрошача као ни за оволику потрошњу воде. Овај проблем је изражен само у летњим месецима када је потрошња воде вишеструко увећана од неке уобичајене у осталим месецима. Вода се нелегално и не рационално користи што овај проблем чини још тежим. Све учесталији нестанци ел. енергије стварају додатне проблеме како због немогућности пумпања воде, тако и због прегоревања пумпи. А одговор на питање зашто скоро није откривен и кажњен за нелегално коришћење воде најбоље би дали они који су дозволили да се приликом изградње овог водовода грађани на њега прикључују без икаквог увида надлежних служби ЈКП "Услуга". Пошто је сада неовлашћено коришћење воде кривично дело, надамо се да ћемо појачаним контролама ипак успети да откријемо макар део нелегалне потрошње воде. Молимо наше суграђане да нам помогну у томе како би сви имали довољно воде. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00458

Статус: Прослеђен

Питање

01.08.2015. 10:26
Када ће бити решен проблем паса луталица на Луци. Пристигао је и подмладак. Хвала.

#00457

Статус: Одговорено

Питање

30.07.2015. 13:25
Занима ме када ће се поставити тартан стаза на стадиону Спортског центра у Прибоју?

Одговор

04.08.2015. 10:31
Још увек немамо тачне информације о постављању тартан стазе на стадиону Спортског центра у Прибоју. Тражи се решење за финансирање пројекта. Хвала што користите Систем 48 сати.