#00054

Категорија: Решен

Питање

11.06.2014. 13:22
До када ће се толерисати пољопривредним произвођачимада своје производе продају на улици (Санџачка), када за те делатности имају одређен простор, Градску Пијацу? Осим што после завршеног посла остављају одређену количину смећа, представљају и нелојалну конкуренцију приватним предузетницима који за обављањи посао плаћају законом предвиђене таксе и порезе. Молим комуналну инспекцију да реагује.

Одговор

12.06.2014. 11:22
Контролом зелене пијаце у Старом делу града, комунална инспекција затекла је 2 лица која врше продају воћа и поврћа на тротоару у улици Санџачка, ван пијачног простора. Забрањена је даља продаја робе и наложено уклоњање робе у пијачни простор. Свакодневном контролом комуналне инспекције биће спречена продаја воћа и поврћа на јавним површинама у граду уз предузимање законом прописаних мера. Хвала што користите Систем 48 сати.