#01192

Категорија: Прослеђен

Питање

05.09.2018. 22:20
Више пута смо се обраћали Општинској управи и усмену и писмено у вези уређење простора и недостатку паркинга испред зграде у улици Драгољуба Савића бр. ##. Од када смо се уселили у поменуту зграду (1995) простор око зграде је уређиван искључиво по самовољи пензионера и станара зграде, а паркинг простор никада није уређен, чак ни предвиђен по речима општинских челника. Напомињем да је нелогично да постоји зграда у граду, а да не постоји урбанистички план за простор око зграде. При том сви станари добијају рачуне и уредно измирују своје обавезе и порезе према општини.