#00922

Статус: Прослеђен

Питање

06.03.2017. 20:23
Поштовани, може ли општина Прибој да очисти обале Лима у Старом граду? Тренутно стање јe грозно, смећа је свуда, а ви хоћете да развијате туризам помоћу Зелене стазе и мобилијера који сте поставили и изрекламирали, а такође том стазом се свакодневно шетају организовано деца као и остали грађани овог дела града. Ваш одговор ће бити као и предходни, да није у надлежности општине Прибој него је појас око Лима власништво ЈП Србијаводе. Можете ли да ви контактирате ЈП Србијаводе да очисте обалу или да то ураде надлежне службе у Прибоју у сарадњи са њима?