#00999

Категорија: Одговорено

Питање

20.06.2017. 15:35
На локалитету Општине Прибој, прецизније Мостина, налази се земљиште које се граничи са две насељене куће на адресама ул. ##### ##### бр. ## и ##. Наведено земљиште је у тоталном напуштеном стању и представља опасност по животе не само особа које насељавају поменуте куће већ и пролазнике. Предметно земљиште се дословно претворило у џунглу из којег се појављују разне животиње: змије, пацови, разни гмизавци. Власник не одржава предметно земљиште и тиме угрожава животе не само људи који пролазе поред тог земљишта јер постоји пут до две наведене куће већ и сваку особу која користи локални пут према болници или шумски пут до оближњих села. У прилог ове пријаве шаљем и слике које потврђују стање на терену. Мислимо да је власник запуштеног земљишта #####, #####, #####. Молимо да у најкраћем року надлежне службе (комунална инспекција, инспекција за заштиту животне средине и санитарна инспекција) реагују по овом питању те евентуално казне неозбиљне власнике - грађане оваквих и сличних земљишта, како се не би иста пракса понављала годинама. Такође молим за обавештење о предузетим мерама на е-маил или на телефон најкасније до 28.06.2017. године јер ћу се у супротном обратити надлежним министарствима, те жалити на не спровођење закона о заштити животне средине и комуналним условима живота, као и уређењу земљишта (поседа). С поштовањем... ##### #####

Одговор

27.06.2017. 13:32
Поштовани, након изласка комуналне инспекције и инспектора за заштиту животне средине, власнику поменутог простора је наложено уређење плаца и остављен је рок до 03.јула 2017. године. Хвала што користите Систем 48 сати.