#01126

Категорија: Одговорено

Питање

21.03.2018. 15:34
Да ли нам можете објаснити шта је ставка "ванредно одржавање " у износу од 194,27 динара на рачуну ЈП Топлана Прибој?

Одговор

28.03.2018. 10:21
Поштовани, на основу одлуке о одређивању минималних износа за плаћање трошкова текућег и инвестиционог одржавања заједничких делова зграде коју је донела Скупштина општине Прибој утврђени су минимални износи  инвестиционог и текућег одржавање и то: - за инвестиционо одржавање 4,21 дин по м2 (за зграде старости преко 30 година, што је и најчешћи случај). - за текуће одржавање 194,27 динара по стану за зграде без лифта без обзира на старост зграде. Пошто у предходном периоду (пре одлуке о одређивању минималних износа за плаћање трошкова текућег и инвестиционог одржавања заједничких делова зграде) плаћање за одржавање било приказано на признаници као једна ставка, а још увек се користе стари обрасци до утрошка залиха, то је плаћање за текуће одржавање приказано на признаници на месту предвиђено за "ванредно одржавање" у износу од 194,27 динара. По истеку залиха биће одштампане нове признанице у којим а ће бити приказано посебно текуће а посебно инвестиционо одржавање. Хвала што користите Систем 48 сати.