#00128

Категорија: Одговорено

Питање

31.07.2014. 17:13
Поштовани, пишем вам у име свога оца који би желео заштити своје интересе у вези плаћања грејања јавном предузећу "Топлана" Прибој. Наиме мој отац, будући да је, као већина грађана, незадовољан квалитетом грејања а нарочито, будући да не борави у стану, је желео да са ЈП "Топланом" Прибој постигне договор о печећењу (уклањању) радијатора у његовом стану и укидању (или битном редуцирању) обавезног месечног плаћања за услуге грејања. У његовим контактима са представницима предузећа ЈП "Топлана" Прибој таква могућност је одбачена. Вероватно су се и други грађани већ жалили на слаб квалитет грејања, којег у згради Солидарка готово и да нема. Дакле, моје питање би било:
1. Да ли је могуће да без обзира што готово уопште не обавља своје услуге( грејање) јавно предузеће може потпуно несметано користити свој монополски положај и не допустити никакве модификације (нпр. исључења станова из система и битно редуцирање најма који такви станови настављају плаћати) у начину сервисирања тих готово непостојећих услуга?
2.Да ли јавно предузеће које пружа услуге централног грејања прихвата уградњу било каквих мерача (калолиметара) стварне потрошње топлоте или температуре стана? Ако да, који су то уређаји и како се - након што се инсталира - регулишу односи између "Топлане" и корисника?
Пуно Вам хвала

Одговор

05.08.2014. 10:30
Поштовани, на основу Вашег захтева, достављамо Вам одговор на постављено питање:
1.Могуће је искључење са система централног грејања, за шта треба да поднесете захтев ЈП "Топлана" Прибој, како би се утврдила техничка могучност искључења и онда добили услове за искључење.
2.Мерење температуре у становима врше радници топлане на Ваш  писмени захтев о чему се сачињава записник.Ако је температура мања од прописане поступа се по још важећој Одлуци Скупштине Општине Прибој о Изменама и допунама одлуке о снадбевању топлотном енергијом , објављеном у Службеном листу Општине Прибој број 4. од 30.септембра 1999 године.
Напомињемо да је у току припрема уградње КАЛОРИМЕТАРА (мерача утрошка топлотне енергије) у подстаници свих корисника, као и нова Одлука о снадбевању топлотном енергијом града Прибоја, Тарифни систем и Правила о испоруци топлотне енергије. Хвала што користите Систем 48 сати.