#00245

Категорија: Одговорено

Питање

01.12.2014. 16:51
Ко је донео одлуку да се приликом уплате пореза на имовину прво наплаћује камата па тек онда главница (образложење раднице локалне пореске управе) и како може да се обрачунава камата кад су решења за имовину тек рађена 06. новембра, а дељења пре 4-5 дана, због чега локална пореска управа касни са штампањем решења кад се зна да су програм по коме су требали обрачунати порез имали још у јануару месецу и зашто грађани треба да плаћају камату њиховом грешком и немарношћу.

Одговор

04.12.2014. 08:07
Одредбама члана 70. Закон о пореском поступку и пореској администрацији "Службени гласник РС", бр.80/2002, 70/2003, 61/2005, 20/2009 (погледај и чл.28, 29, 30. и 31), 53/2010 (погледај и чл.47-51),101/2011 (погледај и чл.51-54), 2/2012, 93/2012 (погледај и чл.36-44), 47/2013 (погледај и чл.45-49), 108/2013 (погледај и чл.10-11), 68/2014 (погледај и чл.75-85) и 105/2014, регулисан је распоред уплаћеног износа: 1) трошкови наплате, 2) камата, 3) износ главне пореске обавезе. До доношења решења за 2014. годину, обвезник је дужан да у 2014. години у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини утврђене за последње тромесечје из 2013. године да би избегао обавезу плаћања камате. Хвала што користите Систем 48 сати.