#00262

Категорија: Одговорено

Питање

15.12.2014. 12:04
Зашто надлежне инспекцијске службе не контролишу продавнице за продају пиротехничких средстава које и поред изричите забране, средства продају малолетним лицима?

Одговор

25.12.2014. 09:00
У вези Вашег писаног поднеска од 18.12.2014 године у којем наводите да се у продајном објекту ##### у Прибоју, врши продаја петарди малолетним лицима, дана 19.12.2014. године, по налогу Начелника одељења, извршили смо контролу у овој радњи и током контроле нисмо утврдили да се пиротехничка средства продају малолетним лицима. Предузетника смо током контроле упозорили на одредбу члана 24. Закона о заштити потрошача (сл. гл, РС, бр.62/2014), да је забрањено продавати и поклањати пиротехничка средства лицима млађим од 18 година, а у радњи је на видном месту било истакнуто обавештење да је забрањена продаја пиротехничких средстава лицима млађим од 18 година. Хвала што користите систем 48 сати.