#00340

Категорија: Одговорено

Питање

01.05.2015. 19:40
Ко је дозволио постављање привременог објекта уз зграду #####, и зашто га полиција обезбеђује готово 24 сата?

Одговор

05.05.2015. 07:54
Поштовани, у вези Вашег предмета број 00340, обавештавамо Вас да је грађевински инспектор, дана 27.04.2015 године, извршио увиђај у улици ##### бр. ## Прибој и утврдио следеће: приликом инспекцијског надзора утврђено је да је инвеститор ##### ##### започео радове на постављању "затвореног излога" уз пословни простор у приземљу стамбене зграде у Прибоју у улици ##### бр. ##, односно да је на предметној локацији постављена челична монтажна конструкција - димензија у основи 3,50 х 4,10 m, са конструкцијом зидова и крова, о чему је сачињен записник. ##### ##### поседује решење 03 број 351-379/2014 од 24.04.2015 године, донето од стране Општинске управе Прибој - Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове, којим се дозвољава постављање затвореног излога на поменутој локацији. Грађевински инспектор је наложио решењем 03 број 354-54/2015 од 27.04.2015 године инвеститору ##### #####, обуставу радова и уклањање монтажне конструкције затвореног излога из разлога што првостепено решење о постављању излога није правоснажно. Хвала што користите Систем 48 сати.