Преглед пријава

#00096

Статус: Одговорено

Питање

06.07.2014. 14:46
Поштовање, желео би да похвалим систем 48 сати и поставим једно питање. Интересује ме да ли ће и када бити постављено аутобуско стајалиште (печурка) у центру Сувог Поља?

Одговор

08.07.2014. 07:54
Поштовани, аутобуско стајалиште у Сувом Пољу ће бити постављено крајем јула или почетком августа. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00095

Статус: Одговорено

Питање

06.07.2014. 09:02
До када ће поједини приватни предузетници моћи да раде шта хоће... Управо се испред објекта ##### у улици Немањина врши ремонт летње баште, од раних јутарњих часова се чује чекићање... па ни недељно јутро се не може искористити за одмор... Шта раде комунални инспектори сем што дођу, попију кафу и оду са констатацијом да је све у реду? Шта ради Одељење за Урбанизам и Дирекција за изградњу Прибоја, прате ли шта се дешава по граду или и они на све очи затварају?

Одговор

08.07.2014. 12:59
Поштовани, власник СУР #####, ##### ##### поднео је захтев одељењу за урбанизам за проширење летње баште, зашто постоје услови. Коришћење површине плаћаће према одлуци о комуналним таксама СО Прибој. Комунална инспекција. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00094

Статус: Одговорено

Питање

05.07.2014. 12:00
Поштовани, да ли ће се неко коначно сетити да је потребно и уређење Лима, како у Старом, тако и у Новом делу Прибоја. Поред тога што је једно велико легло заразе, због разног смећа које је нанела река Лим, као и које бацају несавесни грађани, ово је у последње време и велико легло змија које се могу свакодневно видети како излазе на стазу за шетање. Немојте само да кажете да ће ово бити прослеђено надлежним службама, већ се уразумите и почните да радите посао за који сте плаћени!!!

Одговор

08.07.2014. 11:33
Поштовани, обале Лима су у корисништву ЈП "Србијаводе" из Београда, те је тако уређење обала у искључивој надлежности ЈП "Србијаводе". Општина Прибој и ЈП Дирекција за изградњу Прибоја улажу свакодневне напоре како би од ЈП "Србијаводе" обезбедили финансијска средства за уређење обала или како би ЈП "Србијаводе" само отпочело њихово уређење. Надамо се да ће у наредном периоду бити решен овај проблем. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00093

Статус: Одговорено

Питање

03.07.2014. 15:45
Пошто је река Лим остала једини прави симбол Прибоја, интересује ме када ће се почети са уређењем обале Лима у Старом граду (чишћење од корова, купина , смеће...), као и чишћење и уређење обале Лима у Насељу, где је хитно потребно бар очистити обалу од смећа и покосити траву.

Одговор

08.07.2014. 11:46
Поштовани, обале Лима су у корисништву ЈП "Србијаводе" из Београда, те је тако уређење обала у искључивој надлежности ЈП "Србијаводе". Општина Прибој и ЈП Дирекција за изградњу Прибоја улажу свакодневне напоре како би од ЈП "Србијаводе" обезбедили финансијска средства за уређење обала или како би ЈП "Србијаводе" само отпочело њихово уређење. Надамо се да ће у наредном периоду бити решен овај проблем. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00092

Статус: Одговорено

Питање

02.07.2014. 11:15
Нема уличне расвете у другом делу улице Санџачке Бригаде-Милијешки Пут.

Одговор

03.07.2014. 09:03
Поштовани, Ваш проблем је евидентиран, надлежне служба ЈП Дирекција за изградњу Прибоја ће дати налог за решавање проблема који сте навели. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00091

Статус: Одговорено

Питање

02.07.2014. 09:15
Напишите ми адресу Дирекције за изградњу града.

Одговор

02.07.2014. 13:02
Поштовани, тражена адреса: Дирекција за изградњу Прибоја, улица 12 јануар 5/3, Прибој 31333, тел. 033/2452005. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00090

Статус: Одговорено

Питање

01.07.2014. 21:34
Зашто Средње школе у Прибоју наплаћују 1000 динара приликом уписа у све разреде, иако се Министарство Просвете огласило путем средстава информисања да иста уплата није законита. Молимо Општинског инспектора за образовање да утврди неправилности и обавести јавност путем система 48 сати или општинског сајта о резултатима деловања.

Одговор

03.07.2014. 10:09
Поштовани, просветни инспектор Општинске управе Прибој, Радојица Ђуровић, је дана 01.07. и 02.07.2014 год. извршио инспекцијски надзор у МЕТШ-у и Гимназији Прибој, а поводом наплате 1.000,00 динара приликом уписа ученика у наредни разред у школској 2014/2015. године. Увидом на лицу места, прегледом одговарајуће документације и евиденције и на основу изјава присутних одговорних лица (директора Школа) утврђено је следеће: Да су школе приликом уписа ученика у наредни разред наплаћивале износ од 1.000,00 динара , а родитељи који имају близанце или два или више ученика у средњој школи по 500 динара, а на име побољшања стандарда образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за осигурање ученика, сведочанства, награда ученика, фотокопирање материјала, за отклањање ситних кварова у школи, стручно-студијско путовање, помоћ сиромашним ученицима, трошкове везане за обављање практичне наставе ван Прибоја. Средства су уплаћена на текући рачун гимназије Прибој, односно на жиро рачун савета родитеља МЕТШ-а у виду донације физичких лица школе. Директори школа ставили су на увид: Одлуке Савета родитеља МЕТШ-а и Гимназије Прибој којима се одобрава финансијско учешће родитеља, као и уговоре о донацији закључен између Школа и савета родитеља кога заступа председник Савета. Директори су изјавили да су расељена лица, деца самохраних родитеља и социјални случајеви ослобођени плаћања наведених износа. Чланом 160. Закона  прописано је да установи може учешћем родитеља, деце и ученика, јединице локалне самоуправе, донатора, спонзора, или од проширене делатности да обезбеди средства за виши квалитет образовања. Ставом 2. истог члана утврђено је да средства из става 1. овог члана се користи за побољшање услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање програма који нису делатност установе, за исхрану и помоћ деци и ученицима. Просветни инспектор, Радојица Ђуровић, дипл.правник. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00089

Статус: Решен

Питање

01.07.2014. 17:09
Кишни сливници на спортским теренима код школа су потпуно зачепљени смећем, вода уопште не отиче у канализацију.

Одговор

04.07.2014. 12:40
Поштовани, по Вашем захтеву,контактирали смо директора МЕТШ-а, и добили уверење да ће проблем бити решен у току дана. Хвала што користите систем 48 сати.

#00088

Статус: Одговорено

Питање

30.06.2014. 08:38
Молимо Вас да у делу парка од стазе из ул. Вука Караџића, на зелену површину поставите ознаке "не гази траву". Станари занатског центра "Парк" су ту направили фудбалско игралиште и узнемиравају нас. Од пословних просторија направили стамбене објекте и дворишта. Станари зграда ул. Вука Караџића и Немањина.

Одговор

01.07.2014. 08:19
Поштовани, како би покушали да решите Ваш проблем, неопходно је да као Скупштина станара поменутих зграда обратите комуналној инспекцији. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00087

Статус: Одговорено

Питање

27.06.2014. 22:50
На обали Лима, у улици Прибојске чете бр. 12, испод куће Ристовић Крста, оборила се велика топола и разрушила део потпорног зида. Молимо Вас, да изађете на лицу места, и да нам помогнете да се та топола одстрани а тај зид обнови.

Одговор

30.06.2014. 10:59
Поштовани, ваш захтев смо проследили Комисији за ванредне ситуације и они ће у најскорије време обићи и утврдити чињенично стање и решити проблем. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00086

Статус: Решен

Питање

29.06.2014. 15:52
На стази поред Лима, на траси од полигона до Висећег моста има неколико клупа са сломљеним даскама.

Одговор

30.06.2014. 09:16
Поштовани ЈП Дирекција за изградњу Прибоја ће дати ускоро налог за поправку истих, као и поломљених клупа у другим деловима града! Хвала што користите Систем 48 сати.

#00085

Статус: Одговорено

Питање

27.06.2014. 10:21
На почетку улице Рефика Кочевића - ископана земља и шут који стоји већ неколико година!

Одговор

27.06.2014. 11:07
Поштовани, надлежна служба ЈП Дирекција за изградњу Прибоја ће на лицу места (почетком следеће недеље) изаћи и утврдити о каквом се проблему ради. Напомињемо да у улици Рефика Кочевића, Дирекција није изводила никакве радове, те нисмо ни проузроковали настали проблема ,а  уколико знате ко је, неопходно је обавестити комуналну инспекцију. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00084

Статус: Одговорено

Питање

26.06.2014. 20:45
Молимо Вас да г-дину Стојкановићу, заменику председнику Општине Прибој, пренесете нашу захвалност због брзог реаговања, и председнику Скупштине Општине Прибој, г-дину Саши Василићу који је покренуо Систем 48 сати. Међутим, добијеним одговорима нисам задовољан јер комунални инспектор у два наврата шаље различите димензије летње баште кафића #####, а наше питање је било по ком урбанистичком закону је донета одлука да се та башта лоцира само 70 цм удаљена од мог локала? Напомињемо да је ##### нелегално изграђен објекат, дефинисан као привремени од ## м2, а зграда у којој се налази мој објекат постоји 40 година. Питамо се где је ту логика? Можемо вам доставити и општинску документацију о рушењу бесправно саграђеног објекта ##### од ##.##.#### , која опет неком нелогичном одлуком преиначена у изградњу зимске баште. Још једном понављамо питање, по ком урбанистичком закону је башта примакнута на 70 цм од мог локала и зашто нам урбаниста и грађевински инспектор нису писмено одговорили, како би могао да делујем и остварим своја права. Молимо Вас доставите ми ваше мишљење у писаној форми на адресу.

Одговор

30.06.2014. 14:02
Поштовани, ваш захтев смо проследили надлежним службама и добили одговор који Вам у целости преносимо: "За случајеве где се води управни поступак или се има намера за његово покретање, потребно је да странка у складу са прописима поднесе захтев надлежној служби у прописаном облику преко писарнице Општине Прибој". Хвала што користите Систем 48 сати.

#00083

Статус: Одговорено

Питање

26.06.2014. 20:34
Моје поштовање, желим овим путем да питам надлежне органе у вези  водоснадбевања Сувог Поља. Некако се увек поклопи искључење воде у Сувом Пољу са почетком рада базена (Градског и базена на Бањи). Ово је трећа година за редом и иста прича. Да ли ћемо и ове године бити без воде, да бар купимо балоне и каце као у 20. веку или да носимо воду са извора?

Одговор

30.06.2014. 07:53
Поштовани, почетак рада и пуњење базена нема никакве везе са водоснадбевањем Сувог Поља. Тренутни прекид у редовном водоснадбевању грађана Сувог Поља је настао због нестанка ел. енергије у фабрици воде изазвано елементарном непогодом која је погодила део наша Општине и изазвало знатне материјалне штете. Због проблема у напајању ел. енергијом (чести нестанци и доласци ел. енергије) дошло је до прегоревања мотора на две пумпе које пумпају воду за Бању и Суво Поље. Радови на отклањању тих кварова (поправка пумпи), су већ у току и у врло кратком времену биће нормализовано снадбевање воде грађана Сувог Поља. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00082

Статус: Одговорено

Питање

25.06.2014. 18:07
Како да тужим Општину Прибој због неисплаћених зарада?

Одговор

26.06.2014. 14:16
Поштовани, Систем 48 сати је осмишљен с циљем да грађани могу пријавити комуналне проблеме (дивље депоније смећа, проблеме јавне расвете, проблем паса луталица, проблеми везани за надлежност инспекцијских служби, водоснадбевање и слични проблеми комуналне природе). Ми нисмо сервис за решавање правних питања, поготову оних који се тичу радних односа. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00081

Статус: Одговорено

Питање

25.06.2014. 12:48
Поштовани, ми грађани који живимо у улици Прибојске Чете, поред болнице, обраћамо вам се за помоћ око набавке контејнера или посуда за смеће јер су старе канте потпуно дотрајале и немамо где да одлажемо смеће. По овом питању смо се обраћали М.З."Стари Град" и ЈКП "Услуга". Унапред захвални у име грађана поменутог насеља.

Одговор

27.06.2014. 10:58
Поштовани, ЈКП "Услуга" није у могућности да Вам обезбеди посуде за одлагање смећа. Можете то урадити као група грађана, становници једног дела града или улице, тако што ћете у сопственој режији наручити израду контејнера или других посуда за одлагање смећа. Предузеће које се бави израдом таквих посуда, а налази се у Прибоју је (због трошкова транспорта) је #####. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00080

Статус: Одговорено

Питање

25.06.2014. 12:45
Поштовани, оборила се велика топола на обали Лима у улици Прибојске Чете. Молимо Вас да нам одговорите коме да се обратимо да се то санира. Унапред захвални.

Одговор

27.06.2014. 11:10
Поштовани, уређење обале Лима, као и сви проблеми на обалама, искључиво су надлежност ЈП "Србија Воде" из Београда. Уа решавање пријављеног проблема неопходно је да се обратите ЈП "Србија Водама" или комуналној инспекцији. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00079

Статус: Одговорено

Питање

23.06.2014. 17:56
Када ће Дирекција за изградњу Прибоја покосити мезарје у Годуши? Напомињем надлежне да се ближи месец Рамазана када исламски верници на његовом крају посећују мезарја. Стање мезарја је катастрофално, зарасло је у траву и тешко се може прићи било ком делу.

Одговор

01.07.2014. 08:32
Поштовани, ЈП Дирекција за изградњу Прибоја, не газдује гробљима, те тако није у могућности, а нема ни у финансијском плану за 2014. годину кошење и сређивање истих. Ранијих година Дирекција је уређивала гробља из других финансијских средстава и различитих Програма - Јавни радови и сл. што за ову годину није случај. Неопходно је да се обратите ЈКП "Услуга" која је власник парцеле на којој се налази гробље. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00078

Статус: Одговорено

Питање

23.06.2014. 08:50
У улици ##### где се налази мој стан, а у близини расторана #####, у вечерњим сатима је велика бука од музике уживо из поменутог ресторана. Молим инспекцијске службе да реагују, јер су већ излазиле на лице места и никаквог ефекта од мерења јачине звука која је извршена још 1. маја 2014 године нема нити постоји извештај.

Одговор

24.06.2014. 12:45
Поштовани, Ваш захтев смо проследили надлежним инспекцијским службама (Општинским и Републичким), међутим нисмо у могућности да добијемо одговор у термину од 48 сати због њиховог оправданог одсуства. Одговор ћемо Вам проследити чим одговарајући инспектори почну са радом. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00077

Статус: Одговорено

Питање

23.06.2014. 01:29
На раскрсници Рифата Бурџовића и Пролетерске стуб јавне расвете одсечен (или одваљен). Из преосталог комада стуба вире каблови.

Одговор

23.06.2014. 08:31
Поштовани, надлежне службе Дирекције за изградњу Прибоја ће изаћи на лице места и покушати да нађу решење за проблем који сте пријавили. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00076

Статус: Одговорено

Питање

22.06.2014. 02:50
Сломљена клупа у Великом парку у Новом делу града...

Одговор

23.06.2014. 08:32
Поштовани, ваш захтев је евидентиран. Надлежне службе Дирекције за изградњу Прибоја ће дати потребан налог за поправак клупе. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00075

Статус: Одговорено

Питање

21.06.2014. 17:26
Да ли ће ове године почети изградња нове робне пијаце којом би се решио проблем градског трга. Иста је најављена буџетом за ову годину.

Одговор

23.06.2014. 08:34
Поштовани,  току је израда пројекта робне пијаце у Новом делу града, који ради дирекција за изградњу града Прибоја. Ако се стекну неопходни финансијски услови у овој години, радови ће бити и отпочети. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00074

Статус: Одговорено

Питање

21.06.2014. 17:14
На моје питање 00062 и на поновљено питање под редним бројем 00069 још увек нема потпуног одговора... Толико о вашем Систему 48 сати за одговор на питања...

Одговор

23.06.2014. 08:52
Поштовани, део јавне расвете од Млина до Мостине не ради из техничких разлога и проблеми ће бити отклоњени у наредним недељама. Јавна расвета од Мостине до капије Фап-а је основно средство ФАП Корпорације и они су задужени за њен рад. Потонућа шахти на јавним местима биће решена у оквиру редовног одржавања улица у Прибоју, тј. крпљења ударних рупа, а када се заврши процедура избора извођаћа радова по Закону о јавним набавкама. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00073

Статус: Одговорено

Питање

20.06.2014. 16:06
У улици Моше Пијаде скоро су мењали неку цев и као и обично оставили рупу. Шта се дешава са тим проблемом, доста смета возачима и у стању су да прелазе у супротан смер да би је заобишли.

Одговор

23.06.2014. 11:24
Поштовани, приликом санирања рупе у коловозу, Дирекција за изградњу Прибоја је у канализациону шахту убацила знатну количину тампона. Да не би дошло до зачепљења канализације у већој мери у поменутој улици, били смо принуђени да санирамо квар одмах. После завршетка радова рупа је затрпана и насута гребаним асфалтом. Потпуну санацију коловоза урадиће Дирекција у оквиру редовног одржавања улица у граду када заврши процедуру избора извођача радова. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00072

Статус: Одговорено

Питање

17.06.2014. 21:17
Добио сам писмени одговор, али не на постављено питање. Мене не занима финансијска карта кафића #####, ни колико он плаћа таксу, него да ми обезбеди прилаз мом локалу, јер немогу ни пешке да приђем, а камоли доставно возило или возила хитних служби (ватрогасно или прве помоћи). С обзиром да сте доделили башту нелегално изграђеном објекту, и угрозили мој локал, који сам купио после 46 година радног стажа. Објасните ми по ком урбанистичком закону је додељена та летња башта на раздаљини од 70 цм од мог локала? Будући да сте у писменом одговору навели димензије баште кафића #####, молим комуналног инспектора да понесе метар и на лицу места се увери да су наведене димензије премашене! Молимо вас уклоните стубове, столове, ограду и жардињере да би могао прићи мом локалу. Молим поруку доставити: - Комуналном инспектору, - Грађевинском инспектору, - члану веће г-дину Стојкановићу (задужен за рад инс.служби), - начелнику за урбанизам Елвису Мујовићу. Очекујем одговор у писменом облику, на адресу.

Одговор

20.06.2014. 13:25
Поштовани по пријему Вашег захтева преко службе "Систем 48 сати", обавештавамo Вас, да je истог дана по пријему захтева, заменик председника Општине, организовао састанак и позвао све надлежне службе које могу дати допринос у решавању Вашег захтева (проблема). Службе су добиле задатак да у најскорије време изађу на лице места и утврде чињенично стање, односно да се предузму све законске мере ако је дошло до кршења закона у било ком облику. О даљем току Вашег захтева, бићете накнадно обавештени. Такође, овај одговор ћете добити и на адресу, као што сте и захтевали. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00071

Статус: Решен

Питање

18.06.2014. 17:48
Поводом проблема жичаног моста у Старом Прибоју, већ Вам обраћала једна суграђанка због оштећења, на чије реаговање од 06.06.2014. године је речено да ће ЈП Дирекција за изградњу града Прибој реаговати у НАЈКРАЋЕМ року. Данас је 18.06.2014. године у 14:10, враћајући се од доктора старија жена је пала на истом месту где је оштећење још веће у односу на 06.06.2014 године. Занима ме шта се подразумева под термином "најкраћи рок", тј. да ли ће се проблем решити у току ове седмице, јер је и сама киша довољна да се једва крећемо по клизавим даскама, а камоли по још "проваљеним" и климавим! Надам се само да надлежни неће рећи да им не дозвољавају временске неприлике, јер је прилика било и пре 06.06.2014. године, а и после тога. Срдачан поздрав и хвала!

Одговор

23.06.2014. 08:33
Поштовани, да би се приступило решавању  проблема и поред његове хитности, неопходно је спровести законом предвиђене радње како би се приступило поправци, тј. потребно је испоштовати Закон о јавним набавкама и сл. Како је процедура у току, проблем ће бити ускоро решен. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00070

Статус: Решен

Питање

17.06.2014. 19:05
Поштовани, молим вас за објашњење везано за моје питање (бр. 61) које сам упутио 15.06, у 09:26. Када сте одговорили да поднесем захтев у писаном облику, да ли сте мислили лично (у Дирекцији) или преко писарнице услужног центра Општине Прибој? Може ли подносилац да буде појединац или група грађана или М.З."Бања" испред мештана Сувог Поља.

Одговор

23.06.2014. 08:21
Поштовани, потребно је да допис доставите у ЈП Дирекција за изградњу Прибоја. Подносилац захтева можете бити Ви лично, група грађана из Сувог Поља или као М.З."Бања". Хвала што користите Систем 48 сати.

#00069

Статус: Одговорено

Питање

17.06.2014. 19:00
Пошто нисам добио комплетан одговор на моје питање (број 00062) постављено 15. јуна 2014. године у 23:23, имам потребу да ван се поново обратим. Наиме, део питања везано за расвету се односио на део магистралног пута од Млина до капије ФАП-а. Други део питања је везано за шахту, на раскрсници у Новом делу града, на скретању ка солитерима, која је потонула у асфалт и постала опасност за возаче, као и већи број рупа у нашем граду.

Одговор

23.06.2014. 08:52
Поштовани, део јавне расвете од Млина до Мостине не ради из техничких разлога и проблеми ће бити отклоњени у наредним недељама. Јавна расвета од Мостине до капије Фап-а је основно средство ФАП Корпорације и они су задужени за њен рад. Потонућа шахти на јавним местима биће решена у оквиру редовног одржавања улица у Прибоју, тј. крпљења ударних рупа, а када се заврши процедура избора извођаћа радова по Закону о јавним набавкама. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00068

Статус: Решен

Питање

16.06.2014. 11:47
У улици Драгољуба Савића, у Новом делу града, налази се велико смеће и молим надлежне да га уклоне.

Одговор

17.06.2014. 11:21
Поштовани, не знамо тачно о ком се смећу ради у улици Драгољуба Савића, али ако је реч о неколико гомила сена и грања иза зграде Солидарке уклонићемо га, иако би инспектори требало да утврде порекло истог. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00067

Статус: Решен

Питање

14.06.2014. 18:51
У улици Немањина између брија 8 и 10 вероватно је пукла водоводна цев и сада се непрестано излива из шахте и на улицу.

Одговор

17.06.2014. 10:54
У улици Немањина између броја 8 и 10 није пукла водоводна цев. У питању је кишна канализација која није у директној надлежности ЈКП "Услуга", али ћемо проблем решити одмах. Хвала што користите Систем 48 сати.