Преглед пријава

#00253

Статус: Одговорено

Питање

04.12.2014. 23:52
Молим комуналну инспекцију да хитно изађе на лице места и реши проблем намерног каналисања канализације у приватни посед од стране комшије. Наиме, реч је о ##### ##### који је у мом одсуству сву своју канализацију усмерио у моје имање и направио ми огромну штету. Адреса места дешавања је Драгољуба Савића број ###, Селиште.

Одговор

09.12.2014. 13:13
Решавање овог проблема није у надлежности Комуналне инспекције, већ се обратите Основном суду у Прибоју. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00252

Статус: Одговорено

Питање

04.12.2014. 23:26
Ко је и на који начин, као и под којим условима изнајмио општински пословни простор без јавног тендера и надметања за исти? У питању је локал који се адаптира поред ватрогасног дома.

Одговор

08.12.2014. 14:40
На основу одговора надлежних  у Дому културе "Пиво Караматијевић", број 02-55, који смо добили 08.12.2014 године обавештавамо Вас следеће: Дом културе "Пиво Караматијевић" је на основу мишљења и сагласности Општинског већа које је дато 26.11.2014 године, бр. одлуке 06-301, расписао јавни оглас за издавање пословног простора Дома културе (бивши видео клуб) на Тргу Фап-а бр.1. Јавни позив је упућен 1.12 2014 године (и трајаће 7 дана) и објављен је на огласној табли и средствима информисања. У међувремену је Дом културе приступио адаптацији и привођењу намени, поменутог објекта у циљу обезбеђивања минималних техничких услова (снадбевање ел. енергијом, заменом кровне конструкције због прокишњавања итд). Хвала што користите Систем 48 сати.

#00251

Статус: Одговорено

Питање

04.12.2014. 23:16
У пешачком пролазу у згради ЕП 4, улица Моше Пијаде, недостаје поклопац шахте!

Одговор

05.12.2014. 11:03
Обзиром да се шахта налази у склопу стамбене зграде, искључива надлежност је на Скупштини станара. Неопходно је да се председник Скупштине станара обрати служби за одржавање ФАП Стан Д.О.О. Хвала што користите систем 48 сати.

#00250

Статус: Одговорено

Питање

04.12.2014. 23:14
Испред улаза у Моше Пијаде бр.##, не ради расвета, вероватно само сијалица!

Одговор

05.12.2014. 11:03
Дат је налог за отклањање проблема који наводите. Чим се стекну добри временски услови, сијалица ће бити замењена. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00249

Статус: Одговорено

Питање

04.12.2014. 23:06
Пошто сам приметио да се саде младице новог дрвеће у околини, замолио бих Вас да се нешто од зеленила поново посади испред улаза у Драгољуба Савића ##, јер је младица која је летос посађена на само метар од зграде се "није примила".

Одговор

05.12.2014. 11:02
Садња украсног дрвеће ради се по програму одржавања зелених површина за 2014. годину. Проблем који помињете биће решен кроз програм одржавања за 2015. годину, тако да очекујемо да ће пролетос посађена стабла, а која се нису примила, бити замењена новим у пролеће 2015. године. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00248

Статус: Одговорено

Питање

04.12.2014. 14:28
Отрован пас испред Солидарке, код шипке за трешење тепиха. Стоји данима.

Одговор

08.12.2014. 10:33
Након пријаве, угинули пас је одмах уклоњен. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00247

Статус: Одговорено

Питање

04.12.2014. 01:47
Када ће се направити прилаз кеју (шеталишту) између Електродистрибуције и Новог моста? Мост је направљен пре 15 година, али се до стазе прилази преко блата.

Одговор

09.12.2014. 12:36
Обавештавамо Вас да смо ненадлежни по овом питању. Прилаз шетној стази је из улице Лимска, а преко јавне површине иза погона Дистрибуције, док је површина коју наводите у власништву ЈП ЕПС-а. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00246

Статус: Одговорено

Питање

02.12.2014. 02:43
Како решити проблем кишне канализације на раскрсници Немањине и улице која води ка солитерима? Сливници не функционишу, готово деценију.

Одговор

03.12.2014. 08:46
Поштовани, како би приступили реконструкцији кишне канализације на локацији коју наводите, неопходно је урадити пројектну документацију и све Законом прописане услове, као и обезбедити финансијска средства. Овим путем Вас обавештавамо да ћемо решавање овог проблема планирати у Програму пословања ЈП Дирекције за изградњу Прибоја за 2015. годину, а до тада ће ЈКП Услузи бити дат налог за редовно одржавање и чишћење кишних сливника. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00245

Статус: Одговорено

Питање

01.12.2014. 16:51
Ко је донео одлуку да се приликом уплате пореза на имовину прво наплаћује камата па тек онда главница (образложење раднице локалне пореске управе) и како може да се обрачунава камата кад су решења за имовину тек рађена 06. новембра, а дељења пре 4-5 дана, због чега локална пореска управа касни са штампањем решења кад се зна да су програм по коме су требали обрачунати порез имали још у јануару месецу и зашто грађани треба да плаћају камату њиховом грешком и немарношћу.

Одговор

04.12.2014. 08:07
Одредбама члана 70. Закон о пореском поступку и пореској администрацији "Службени гласник РС", бр.80/2002, 70/2003, 61/2005, 20/2009 (погледај и чл.28, 29, 30. и 31), 53/2010 (погледај и чл.47-51),101/2011 (погледај и чл.51-54), 2/2012, 93/2012 (погледај и чл.36-44), 47/2013 (погледај и чл.45-49), 108/2013 (погледај и чл.10-11), 68/2014 (погледај и чл.75-85) и 105/2014, регулисан је распоред уплаћеног износа: 1) трошкови наплате, 2) камата, 3) износ главне пореске обавезе. До доношења решења за 2014. годину, обвезник је дужан да у 2014. години у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини утврђене за последње тромесечје из 2013. године да би избегао обавезу плаћања камате. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00244

Статус: Одговорено

Питање

30.11.2014. 21:20
После асфалтирање школског дворишта О.Ш."Бранко Радичевић", нису враћене бетонске жардињере које су силом прилика смештене на тротоар испред школе и представљају опасност за децу и пешаке јер заузимају простор намењен за њихово кретање.

Одговор

02.12.2014. 10:26
Жардињере ће у наредном периоду бити премештене на за то адекватно место у главној улици, док ће се у дворишту школе поставити нове и поправити клупе. Хвала што користите систем 48 сати.

#00243

Статус: Одговорено

Питање

30.11.2014. 18:27
Када ће се скинути рекламни панои и плакате постављене недавно, пре последњих избора у граду, као и рекламирање појединих фирми са рекламним реквизитима који угрожавају кретање пешака и аутомобила по целим граду.

Одговор

05.12.2014. 08:41
Комунални инспектори су обавили разговор са председницима политичких странака и наложили им да до 08.12.2014. године уклоне паное и плакате по граду. Власницима појединих радњи је такође наложено уклањање реклама са тротоара и других јавних површина. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00242

Статус: Одговорено

Питање

30.11.2014. 23:34
Поломљена клупа на аутобуском стајалишту код "Кифле".

Одговор

02.12.2014. 10:25
Надлежна служба ЈП Дирекција за изградњу Прибоја дала је налог за  отклањање проблема који наводите. Чим се стекну временски услови, проблем ће бити и отклоњен. Хвала што користите систем 48 сати.

#00241

Статус: Одговорено

Питање

30.11.2014. 19:31
На раскрсници улице Меше Селимовића и паркинга испред Солидарке, паркирана је нерегистрована приколица са извесном количином смећа. Молимо комуналне  службе да реагују!

Одговор

05.12.2014. 08:45
Приколица на раскрсници улице Меше Селимовића и паркинг простора биће уклоњена принудним путем преко трећег лица, зато што је власник непознат, јер нема регистарске ознаке. Хвала што користите систем 48 сати.

#00240

Статус: Одговорено

Питање

24.11.2014. 07:52
Потребно је уклонити дрво или наћи друго решење због уплитања жила у канализацију у улици Лимска број ##, због чега долази до запушења.

Одговор

01.12.2014. 07:46
Обавештавамо Вас да ће сва стабла која представљају проблем за нормално комунално функционисање града у наредном периоду бити посечена и замењена садницама које имају мање инвазиван коренов систем. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00239

Статус: Одговорено

Питање

23.11.2014. 22:27
Да ли је Канцеларија за младе у Прибоју, приликом акције мапирања зелених површина, узела у обзир и зелене површине у Старом Граду? Мало их је, али постоје. Поздрав.

Одговор

24.11.2014. 13:16
У оквиру мапирања зелених површина, Канцеларија за младе је мапирала и површине у Старом Граду. У оквиру пројекта јавно заговарање за више зелених површина, КЗМ ће препоручити за уређивање све зелене површине. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00238

Статус: Одговорено

Питање

23.11.2014. 22:25
Када ће бити премештени остаци дечијег парка испред хотела "Бић" и шта локална самоуправа предузима да се тај простор доведе у ред?

Одговор

02.12.2014. 10:24
Обавештавамо Вас да чим се нађе адекватно место за премештај реквизита, са трга Бријег, а на територији МЗ Стари Град, исте бити пренете и поправљене. Надамо се да ће у наредном периоду, а ако послуже временски услови, посао и бити завршен. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00237

Статус: Прослеђен

Питање

22.11.2014. 16:53
У петак и суботу почело је тровање паса луталица. Тровање се врши оружјем које испаљује стрелице. Позивамо Општину да се јавно, путем медија, огласи поводом овог проблема кршења јавног реда и мира и угрожавања безбедности грађана. Група грађана у супротном припрема тужбу против Општине која се сматра једином одговорном.

#00236

Статус: Одговорено

Питање

22.11.2014. 12:40
Потребно је поправити расвету (вероватно само заменити сијалицу) у улици Првомајска испред куће број ##. Унапред хвала.

Одговор

25.11.2014. 08:40
Поштовани, надлежна служба ЈП Дирекције за изградњу Прибоја, издаће налог у току дана за замену сијалице, надамо се да ће у наредним данима иста бити замењена. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00235

Статус: Одговорено

Питање

21.11.2014. 01:23
Да ли неко може да одговори зашто већ по ко зна који пут се смањује број контејнера у улици Лимска, поред диспазера. Некада је било четири, а од пре неки дан их је само два. Ту смеће бацају станари оближње три зграде, школе, из кафића #####, из диспанзера... Сваки дан је више и више смећа около и постоји опасност од велике заразе.

Одговор

24.11.2014. 08:39
Контејнери који недостају на поменутој локацији (улица Лимска), однети су на поправку и ремонт (недостатак точкића и сл.) и исти ће бити враћани ускоро по завршетку ремонта. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00234

Статус: Одговорено

Питање

19.11.2014. 16:27
Какви се радови изводе на обали Лима, испод ТЦ Драмини? Хвала.

Одговор

24.11.2014. 12:42
По налогу ЈП Дирекција за изградњу Прибоја радови испод ТЦ Драмини, односно вађање корења дрвећа из Лима и на самој обали, врше се због наноса смећа приликом већег водостаја Лима, регулације тока реке и самог прилаза обали. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00233

Статус: Прослеђен

Питање

17.11.2014. 17:47
Данас око 15 сати била сам у шетњи са децом, ћеркицом од 4 године и малом бебом. На улици, одмах испод моје, а изнад ##### доживела сам шок када је чопор паса напао ћеркицу која је била метар испред мене... терала сам их и деца су плакала. Успели смо да се одбранимо, али шок које је дете доживело тешко ће бити саниран. Можете ли ми помоћи да се решимо тих луталица? Ја не смем дате да пустим да се игра испред наше куће! Нека их ##### који их храни и држи, води својој кући!!!!!

#00232

Статус: Одговорено

Питање

14.11.2014. 18:01
Како да платим порез на имовину до 15. новембра када немам решење? Аконтацију сам платио у целости и у више наврата се лично интересовао али узалуд, решења нису готова!

Одговор

17.11.2014. 08:23
Поштовани, до доношења решења за 2014. годину, обевзник је дужан да у 2014. години плаћа аконтацију у висини и на масу утврђеном решењем за 2013. годину. Хвала што користите систем 48 сати.

#00231

Статус: Одговорено

Питање

13.11.2014. 20:28
Поштовани,којој инспекцијској служби да се обратим ради заштите права потрошача.Ако је Прибој има, молио би да објавите контакт телефон и адресу. У питању је замена уређаја под гаранцијом.

Одговор

14.11.2014. 08:50
Поштовани, од надлежних инспекцијских служби смо добили одговор на Ваше питање да за проблем који помињете контактирате Организацију потрошача Крагујевац (Општина Прибој је у том склопу) коју заступа Зоран Николић. Контакт телефон: 034 20 20 20 (бесплатан позив), и моб: 063 775 00 85, од понедељка до петка, од 09-16 сати. Е-mail: info @opk.rs; Адреса: ТЦ"Простор", Краља Александра I Крађорђевића 50, 34000 Крагујевац. Хвала што користите систем 48 сати.

#00230

Статус: Одговорено

Питање

11.11.2014. 03:36
Иако је планирано ставком буџета за 2014. годину, изградња нове робне пијаце у Насељу није ни почела?

Одговор

13.11.2014. 09:23
У недостатку средстава, није се приступило реализацији планирања и изградње робне пијаце у Новом делу града. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00229

Статус: Одговорено

Питање

11.11.2014. 03:32
На стубовима јавне расвете испред "Солидарке", у улици Драгољуба Савића нису повезани уземљивачи, који постоје од раније. Сумљам да је безбедност умањена тим потезом, јер је уземљивач постојао до скидања тих стубова ради грађевинских радова. Молим за објашњење. Хвала.

Одговор

14.11.2014. 08:32
Обавештавамо Вас да је расвета на делу који помињете повезана по прописима. Уколико желите да се упознате са техничким решењем повезивања, то можете урадити у просторијама и са надлежним лицима у ЈП Дирекција за изградњу Прибоја. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00228

Статус: Одговорено

Питање

10.11.2014. 13:07
У улици Саве Ковачевића код броја ##, радници ЈКП "Услуга" не обавља свој пасао како би требало... бацају поклопце и смеће расипају око куће... Молим надлежне да реше проблем који траје већ дуже време.

Одговор

13.11.2014. 13:31
Проблем са поклопцем од буради за смеће је решен. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00227

Статус: Одговорено

Питање

10.11.2014. 18:11
У улици 29.октобар, код #####, недостаје пола "лежећег" полицајца!

Одговор

13.11.2014. 09:25
Чим се стекну финансијски услови, биће поручен и монтиран успоривач брзине који наводите. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00226

Статус: Одговорено

Питање

09.11.2014. 02:03
Пролазио сам у петак око 2 сата после поноћи поред ##### где су се чули неартикулисани крици..., а светла у просторијама су била угашена. Занима ме ко контролише рад те установе и ко може да дозволи улазак у општинске просторије у то доба и прави готово журку?

Одговор

12.11.2014. 08:40
Поштовани, у то време нико није боравио у #####. Једино ##### поседује кључ. Тог дана (петак, 07. новембар) су грађани видели непознате особе како бораве изнад просторија и случај је пријављен полицији. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00225

Статус: Одговорено

Питање

09.11.2014. 02:00
Испред улаза у улици Меше Селимовића, на првом паркинг месту излази вода из земље већ неколико дана. Данас је почела да се слива низ улицу у мањој количини.

Одговор

13.11.2014. 07:45
Испред улаза у улицу Меше Селимовића ## је пукло тело водомера у склоништу за водомер. Водомер замењен 11. новембра 2014. год. Хвала што користите Систем 48 сати.

#00224

Статус: Одговорено

Питање

06.11.2014. 13:00
Занима ме да ли ће Дирекција за изградњу Прибоја завршити постављање уличне расвете у улици Десетачки пут за које су обећали да ће завршити до краја године?

Одговор

10.11.2014. 09:09
Расвета у улици Десетачки пут није у програму пословања ЈП Дирекције за изградњу Прибоја за 2014 годину. Представници грађана из поменуте улице, упознати су да због недостатка средстава у овој години, као и немогућности ребалансирања Програма пословања за 2014 годину, решавање овог проблема биће уврштено у послове за 2015 годину. Хвала што користите систем 48 сати.